A teljes génkészlet mintegy 3o.ooo gént foglal magában.